Programul Actors of Urban Change urmărește realizarea proiectelor de dezvoltare urbană durabilă și participativă prin activități culturale și prin utilizarea potențialelor specifice ale culturii ca motor de schimbare pozitivă. Acest lucru se realizează prin consolidarea competențelor de colaborare intersectorială între actorii din sectorul cultural, public și privat. Prin intermediul proiectelor locale, al programului internațional de calificare, al schimburilor de experiență la nivel european și al coaching-ului individual, participanții au ocazia să pună în practică aceste abilități.

În urma apelului pentru proiecte pentru perioada programului toamna 2017 – vara 2019 dosarul, depus împreună cu Direcția generală transport public şi căi de comunicaţie, SRL LAMIEZ și AO Centrul de Urbanism, a fost acceptat pentru finanțare. Din cele aproape 170 de dosare depuse au fost selectate 10. Chișinău se află în aceeași listă cu echipele din Hamburg (Germania), Kherson (Ucraina), Lecce (Italia), London (UK), Oslo (Norvegia), Rijeka (Croația), Timișoara (România), Valencia (Spania) și Vilnius (Lituania). Programul va dura până în vara 2019. În această perioadă vor avea loc numeroase întâlniri de lucru, vizite de schimb de experiență în orașele participante cu nemijlocita implementare a proiectelor propuse.

La Chișinău am propus ca scop final al proiectului să fie închiderea str. Veronica Micle pentru mașini personale și adaptarea ei pentru uz pietonal. Pentru promovarea și realizarea acestei idei vor fi organizate o serie de ateliere participative de lucru cu implicarea societății civile, profesioniștilor, studenților, business-ului, precum și tuturor celor care doresc să se implice. Totodată, vrem să instalăm o platformă-pavilion care să servească drept centru de informare despre transformările prin care va trece strada. Tot aici vor fi organizate întâlnirile și discuțiile pe marginea transformării străzii. Astfel, printr-un dialog deschis şi participativ vor fi stabilite necesitățile şi viziunile de configurare şi funcționare a acestui nou spațiu public. Cele trei mari scopuri în cadrul programului sunt:

  • să mărim gradul de conștientizare a populației cu privire la spațiile publice și să stimulăm participarea cetățenilor la procesul decizional;
  • să construim, împreună cu diverși actori (cetățeni, artiști, activiști, afacerișiti, administrația locală) un spațiu public incluziv care ar stimula interacțiunea, comunicarea și participarea la viața urbană;
  • să elaborăm unu ghid de amenajare a spațiilor publice la Chișinău după un model participativ (de la concept la implementare). Acesta ar putea fi reprodus și implementat ulterior în alte părți ale Chișinăului (și sau în alte orașe).

Într-un final, pietonalizarea străzii Veronica Micle va fi primul pas pentru dezvoltarea unei rețele de străzi pietonale interconectate în centrul istoric al Chișinăului.

#MiclePietonală #urbanchange #NewUrbanAgenda#urbanism #orașe #publicspaces #urbanthinkers #citychangers