Text contra unui PUG donat

În ședința CMC din 05.03.2020, a fost votat un Contract de Sponsorizare dintre Asociația Centrului de Cercetare și Dezvoltare Durabilă (în continuare ACCDD)  și Primăria Municipiului Chișinău. În contract se stipulează că ACCDD va oferi mun. Chișinău suma de finanțare de 500.000 euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General (în continuare PUG). Totodată, sponsorul se angajează … Continue reading Text contra unui PUG donat

Reclame pe fațadele clădirilor istorice. De ce Chișinăul are nevoie de „cod vizual”?

Nota Bene! Definiții: firmă – orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii;  publicitate (reclamă) - informaţie despre persoane, mărfuri, lucrări, servicii, idei sau iniţiative, menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să … Continue reading Reclame pe fațadele clădirilor istorice. De ce Chișinăul are nevoie de „cod vizual”?

Cum să creezi un oraș pentru fiecare? (broșură)

În Europa centrală, arhitectura și planificarea urbană îi favorizează, de obicei, pe cei sănătoși și activi economic, dar dacă e să considerăm datele demografice, populația lucrătoare și economic activă constituie doar o jumătate din locuitorii orașului. Oamenii în etate și tinerii sub 18 ani constituie cealaltă jumătate. De asemenea, populația tinde să îmbătrânească și dacă … Continue reading Cum să creezi un oraș pentru fiecare? (broșură)

Manifest pentru Patrimoniul Cultural Construit

Moldova este membru UNESCO din 1992 și a Consiliului Europei din 1995. Statutul de membru în cadrul acestor două entități vine cu o serie de drepturi dar și anumite obligații. Cu regret constatăm că în domeniul protecției patrimoniului cultural construit Republica Moldova nu a ținut cont de convențiile, tratatele internaționale ratificate dar și unele documente … Continue reading Manifest pentru Patrimoniul Cultural Construit

Istoria străzii Veronica Micle

Strada Veronica Micle în trecut a avut câteva denumiri, frecventa schimbare de nume fiind o reflectare a tulburărilor politice și militare pe care le-a avut de îndurat orașul în ultimele două veacuri. În perioada țaristă (între 1812- 1918) strada se numea „Fontannâi pereulok” (în română: stradela Fântânii). Denumirea inițială a străzii se datorează faptului că … Continue reading Istoria străzii Veronica Micle

Manifest pentru un urbanism durabil

Noi, echipa Centrului de Urbanism, credem că dezvoltarea spațială integrată a teritoriului țării noastre, cât și operațiunile de urbanism din fiecare localitate  trebuie să reprezinte o prioritate pentru Guvernul nou format. Indiferent de politica strategică, domeniul sau perioada pentru care este planificată realizarea ei, dacă nu este implementată în concordanță cu structura și specificul teritorial … Continue reading Manifest pentru un urbanism durabil

De ce #MiclePietonală?

La 20 aprilie 2018 a fost lansat oficial proiectul #MiclePietonală. Acest proiect este inițiat de trei parteneri din sectoare diferite: public, privat, societate civilă în cadrul programului Actors of Urban Change (Actorii Schimbării Urbane). Astfel, cei care implementează proiectului sunt Direcția Transport Public și Căi de Comunicație a Primăriei Chișinău, Laboratorul de Arhitectură Miez și … Continue reading De ce #MiclePietonală?

Chișinăul ‘constipat’. De la automobil la durabilitate urbană

La general A durat ceva timp ca societatea să-și dea seama de gradul de dependență care îl are față de automobil. De când a fost inventat, automobilul a ocupat treptat tot mai mult spațiu în viața oamenilor. În afară de spațiul fizic necesar pentru a parca sau a conduce o mașină, acesta este și „spațiul” … Continue reading Chișinăul ‘constipat’. De la automobil la durabilitate urbană